facebook
Strona archiwalna

Listy rankingowe z naborów

Listy operacji wybranych i niewybranych - II nabór 2014 - "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Listy operacji wybranych i niewybranych - nabór 2013 (powtórna ocena)

Listy operacji wybranych i niewybranych - nabór 2014 (dodatkowe środki) - "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Listy operacji wybranych i niewybranych - III nabór 2013 - "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Listy operacji wybranych i niewybranych - nabór 2013 (dodatkowe środki) - "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Listy operacji wybranych i niewybranych - nabór 2013 - "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Listy operacji wybranych i niewybranych - II nabór 2012 - "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Róźnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Listy operacji wybranych i niewybranych - I nabór 2012 - "Małe projekty" i "Odnowa i rozwój wsi"

Listy operacji wybranych i niewybranych "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Róźnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - Nabór 2011

Lista operacji wybranych z "Małych projektów" - Nabór 2011

Lista operacji niewybranych z "Małych projektów" - Nabór 2011

Lista operacji wybranych z "Odnowy i rozwoju wsi" - Nabór 2011

Lista ocenionych operacji - Nabór 2011

Lista rankingowa - Nabór 2010 II

Lista rankingowa - Nabór 2010

Lista rankingowa - Nabór 2009

Kalendarz wydarzeń