facebook
Strona archiwalna

Dokumenty

Organ decyzyjny LGD:

Regulamin Rady

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru "Dolina Karpia"

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru "Dolina Karpia"

Rozdział 9 LSR - zmiana 24.07.2014

Rozdział 4 LSR - zmiana 24.07.2014

Dodatkowe karty oceny (obowiązkowe dla beneficjenta)Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru "Dolina Karpia"


1. MAŁE PROJEKTY                                                                                                         

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dokumentacja konkursowa obowiązująca od 04.05.2014

Rozporządzenia

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie odpowiedniego oprogramowania, tj. Adobe Reader'a w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Bezpłatne oprogramowanie można pobrać ze strony www.adobe.com


2. ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dokumentacja konkursowa obowiązująca od 01.07.2013

Rozporządzenia


3. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?       

Dokumentacja konkursowa obowiązująca od 12.04.2013

Rozporządzenia

Wykaz działalności gospodarczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".


4. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dokumentacja konkursowa obowiązująca od 08.09.2013

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc

Rozporządzenia


Odwołanie od wyników oceny

wzór odwołania od wyników oceny


Oświadczenia

oświadczenie ws. monitoringu projektu

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Interpretacje i wyjaśnienia

Wyjaśnienie dotyczące ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości

Wyjaśnienie dotyczące prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu

Kalendarz wydarzeń