facebook
Strona archiwalna

Spotkanie Konslultacyjne w Gminie Spytkowice Lokalna Strategia Rozwoju Doliny Karpia 2014 - 2020

Dodano:
27-08-2015 / 12:32:32


Za nami pierwsze spotkania zaplanowane w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Dolina Karpia. W dniu 24 sierpnia 2015 r. w gminie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, którego celem było przeprowadzenie analizy SWOT oraz zebranie pomysłów na kolejne lata funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. Wśród uczestników spotkań znaleźli się przedstawicieli sektora publicznego, szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  lokalni liderzy oraz mieszkańcy. Uczestnicy przeprowadzali analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w takich dziedzinach życia jak: gospodarka, środowisko, kultura i społeczeństwo. Dzięki przeprowadzonej analizie wyznaczono główne kierunki rozwoju Doliny Karpia i zinwentaryzowano zasoby, jakimi dysponują mieszkańcy oraz potrzeby, na których skupimy się w przyszłym okresie funkcjonowania programów unijnych.

Mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia: tel. 33 8410 584, biuro@dolinakarpia.org

Jednocześnie zapraszamy do wypełniania ankiet i kart proponowanych projektów, które znajdują się na stronie internetowej: www.dolinakarpia.org

zdjęcia