facebook
Strona archiwalna

Zapytanie cenowe - wykonanie dokumentacji fotograficznej

Dodano:
08-06-2015 / 10:21:21ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

z siedzibą: Zator, ul. Rynek 2

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:


Profesjonalną dokumentację fotograficzną, tj. wykonanie zdjęć wybranych inwestycyjnych projektów zrealizowanych przez beneficjentów LGD jak i produktów lokalnych i lokalnych liderów. Przekazanie LGD 50 zdjęć w wersji elektronicznej.


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • Nazwę i adres oferenta,
  • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Wartość oferty – całościowa wartość brutto


Termin składania oferty upływa w dniu: 15.06.2015r.


Oferta winna być złożona drogą pocztową na adres Stowarzyszenia lub poczta elektroniczną na adres  biuro@dolinakarpia.org lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach pracy biura.


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.

Cena

100

%

2.

-

-

%

3.

-

-

%

 

razem

100

%


Warunki płatności: przelew do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.


                                                                                 Franciszek Sałaciak

                                                                               /Prezes Stowarzyszenia/


Wzór przykładowej oferty

* Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż powyższe zapytanie nie podlega prawie zamówień publicznych. Firma/osoba wybrana do realizacji zadania (zgodnie z ocenianymi kryteriami) poinformowana zostanie telefonicznie.