facebook
Strona archiwalna

Nowe Produkty Tradycyjne Doliny Karpia

Dodano:
11-10-2012 / 15:31:31

Nowe Produkty Tradycyjne Doliny Karpia

Pogoda dopisała, gdy 10 października Stowarzyszenie Dolina Karpia gościło na terenie LGD Radę ds. Produktów Tradycyjnych działającą pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wojciecha Kozaka. Celem posiedzenia było rozpatrzenie czterech wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Podczas posiedzenia Rada jednogłośnie zatwierdziła wszystkie cztery zgłoszone Produkty Lokalne Doliny Karpia do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych: Kaszanę - Kiszkę z kapustą zasmażaną; Prażone -Prażonki Polańskie; Karpia na kwaśno oraz Sernik Królewski!

Pomysłodawcą i głównym wnioskodawcą rejestracji było Stowarzyszenie Dolina Karpia, które w 2011 roku przeprowadziło Przegląd Produktów Lokalnych "Kulinaria" wyłaniający najlepsze kulinarne produkty lokalne Doliny Karpia. Następnie realizując międzynarodowy projekt współpracy "Smak na Produkt" prezentowało wybrane produkty podczas cyklu targów
o tym samym tytule. Wyróżnione potrawy ubiegały się o najwyższe wyróżnienie Doliny Karpia i w maju tego roku, podczas Targów Turystycznych w Dolinie Karpia, otrzymały
Certyfikat Doliny Karpia w kategorii Kulinarne Produkty Lokalne.

Procedura rejestracji produktu tradycyjnego wymaga m. in. potwierdzenia ich przynajmniej 25-letniej historii pochodzenia. Nie zawsze można znaleźć tak dawne wycinki prasowe, przepisy w książkach kucharskich czy nawet odręczne zapiski cioci czy babki, w związku z czym złożenie wniosków poprzedzone zostało szerszymi badaniami, wywiadami przeprowadzonymi przez etnografkę, które wraz z zebraną dokumentacją fotograficzną, materiałami źródłowymi pozwoliły na potwierdzenie odpowiednio długiej historii pochodzenia zgłoszonych produktów.

Przyjazd znakomitych członków Rady ds. Produktów Tradycyjnych na teren Doliny Karpia pozwolił na pełniejsze przedstawienie produktów tradycyjnych ukazanych w kontekście Doliny Karpia jako miejsca, które szanuje tradycyjne smaki, całą kulturę swojej małej ojczyzny oraz w trosce o bogate dziedzictwo tej ziemi mieszkańcy Doliny Karpia kierują się takimi wartościami jak gościnność, przywiązanie do tradycji a przede wszystkim posiadają świadomość wartości otaczającej ich przyrody.

Rada po raz pierwszy w swojej historii zgodziła się na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego na terenie wnioskodawcy, a z kończącej posiedzenie opinii Pana Marszałka wnioskować można, że jest to bardzo dobra praktyka do uwzględnienia w przyszłości.

Wnioskodawcami rejestracji produktów byli: Stowarzyszenie Dolina Karpia, producenci danego produktu oraz gminy na terenie których produkt występuje, ma umocowanie historyczne.

Oceniane produkty zostały prezentowane przez:

  • przedstawicieli gmin -w kontekście terenu, miejsca pochodzenia: pana Bogusława Antosa - Wójta gminy Brzeźnica (wnioskodawca Kaszany-Kiszki z kapustą zasmażaną); pana Mariusza Figurę - Wójta gminy Polanka Wielka (wnioskodawcę Prażonek Polańskich); pana Tomasza Wieliczko – Zatępcę Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia (gm. Zator- wnioskodawca Karpia na kwaśno) oraz pana Adama Latko - Asystenta Wójta Gminy Spytkowice (wnioskodawca Sernika Królewskiego);

  • Kierownik LGD Barbarę Petek-Matułę (Stowarzyszenie Dolina Karpia) w kontekście rozwoju Doliny Karpia oraz projektu współpracy "Smak na produkt" realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader,

  • producentów: panią Stanisławę Kucharczyk - Prezes KGW z Paszkówki (wnioskodawca Kaszany- Kiszki z kapustą zasmażaną); panią Krystynę Sitko - Prezes Stowarzyszenia KGW Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej (wnioskodawca Prażonek Polańskich); panów Franciszka Sałaciaka oraz Kazimierza Mostowika - Spiżarnia Doliny Karpia (wnioskodawca Karpia na kwaśno); oraz panią Janinę Koterwas (wnioskodawca Sernika Królewskiego).

Prezentację produktów wzbogacił występ zespołu „Tańczące Kumoszki” z Paszkówki, pod kierownictwem Stanisławy Kucharczyk oraz degustacja wybranych produktów które wygrały tegoroczny Przegląd Produktów Lokalnych "Kulinaria" 2012 i być może w przyszłości będą starały się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych: CHLEB REVEL, KARP SMAŻONY ZE STAWU W TOMICACH, ŻUR PO PRZECISZOWSKU NA ZAKWASIE CIASTA CHLEBOWEGO, RYBKI DROŻDŻOWE Z FARSZEM RYBNYM.

Rada ds. Produktów Tradycyjnych bardzo pozytywnie oceniła przygotowanie wniosków oraz zaprezentowaną dokumentację i jednogłośnie podjęła decyzję o zatwierdzeniu produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Procedura rejestracji przewiduje przekazanie decyzji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokona wpisu produktów na Listę Produktów Tradycyjnych.

Posiedzenie zakończone zostało spacerem po terenie łowisk, na których odbywało się posiedzenie oraz informacją Prezesa Stowarzyszenia Doliny Karpia - Franciszka Sałaciaka o środkach pozyskiwanych przez stowarzyszenie i mieszkańców, a wykorzystywanych na rzecz rozwoju obszaru.


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu - osobom i instytucjom uczestniczącym w Przeglądach, biorącym udział w targach i innych formach promocji, osobom bez których nie byłoby możliwe logistyczne i techniczne przygotowanie spotkań, a wszystkim zaangażowanym szczególne podziękowania za ich wytrwałość i dbałość o wspólnotę, jaką jest Dolina Karpia z każdym, nawet najmniejszym jej mieszkańcem czy też inicjatywą.


Galeria zdjęć

                                                  Barbara Petek-Matuła


                                                  Kierownik LGD


                                                  Stowarzyszenie Dolina Karpia